SERVEIS A ENTITATS I ASSOCIACIONS


Organització, suport i execució d’esdeveniments (fi de curs, jornades, simposis, etc.): ACTE us proporciona tot l’assessorament i col·laboració que preciseu per a la realització de l’acte. Des de la contractació dels grups d’animació, a les carpes, equips de megafonia, llums, impremta, càtering, etc,.


Auditoria i adequació d’espais a normativa: teatre, sala d’actes… Els nostres tècnics visitaran i estudiaran la vostra instal·lació i us elaboraran un informe que us servirà per arreglar les deficiències tècniques i legals que pugui tenir el vostre espai.


Subministrament de material escènic (llum i so): Contacteu amb nosaltres i un dels nostres tècnics es desplaçarà al vostre espai. Estudiarà les característiques tècniques. Escoltarà les vostres necessitats i us presentarem una proposta que us permetrà treure el màxim de rendiment al vostre equipament i materials tècnics.


Disseny, gestió i auditoria de projectes teatrals: Us ajudem i acompanyem al llarg de la preparació del projecte teatral o només per donar-vos suport en algun punt concret.