OBJECTIUS


Per a realitzar la seva activitat, ACTE es proposa treballar una sèrie d’objectius en base a dos eixos primordials:


Representació d’espectacles: Produir i crear espectacles propis amb una forta vessant educativa centrats en aspectes que afectin directament al disseny curricular i en l’adquisició de competències i capacitats bàsiques. Els espectacles, concebuts com un complement de l’activitat docent, podent realitzar-se dins d’horari escolar i fora del mateix, en aquest darrer cas, poden ser oberts a tot tipus de públic. Tot i realitzar producció pròpia d’espectacles, també s’han establert col·laboracions amb entitats i empreses dedicades a aquest àmbit.


Tallers i monogràfics: Facilitar l’aprenentatge i coneixement de diversos aspectes bàsics de les arts escèniques. En els tallers i monogràfics es treballen una sèrie de blocs temàtics que permeten assolir els objectius fixats.Com a complement de les activitats pròpies i font de finançament en la producció dels espectacles propis de la seva activitat, ACTE ha establert dues línies d’actuació que amplien el seu ventall de serveis.


Animacions i activitats lúdiques i festives: Realitzar qualsevol tipus d’animació que es precisi. Desenvolupant, plantejant i realitzant un projecte a mida de qualsevol idea que es presenti. Creació d’una línia d’actuació dirigida, especialment, a les famílies.


Assessorament i serveis: Facilitar a empreses i associacions recursos teatrals que actuïn com a complement de la seva activitat per tal de que puguin assolir amb més facilitat els seus objectius.