Organització, suport i execució d’esdeveniments (celebracions, promocions, campanyes, jornades, simposis, etc.): ACTE us proporciona tot l’assessorament i col·laboració que preciseu per a la realització de l’acte. Des de la contractació dels grups d’animació, a les carpes, equips de megafonia, llums, impremta, càtering, etc,. Podem encarregar-nos de l’organització integral de l’activitat o donar-vos suport puntual en allò que us manqui.


El client misteriós: El client misteriós és una metodologia per verificar la satisfacció del client. És un instrument per valorar els serveis i productes oferts per una empresa des del punt de vista del client. Actors i actrius de la nostra entitat es desplacen al negoci o establiment del comerciant i es comporten com clients normals… Interessant-se per productes, comprant-los o fent una devolució, presentant una reclamació, cercant un enfrontament amb el dependent… Tota aquesta activitat permet al comerciant fer-se una idea, des del punt de vista del client, de com funciona el seu negoci, valorant qualitat de servei, del producte, la netedat de l’establiment, l’ordre i l’organització.


Com funciona el servei? En una primera reunió es defineixen per part del comerciant els paràmetres que vol avaluar del seu negoci i s’elabora el pla d’actuació. Posteriorment els nostres actors visiten l’establiment i realitzen la seva tasca, interactuant amb els professionals i elaborant la seva avaluació. En una darrera reunió s’entreguen al comerciant les avaluacions i valoracions del servei realitzat.


Dinàmiques de grups. Rol per la resolució de conflictes i el increment de les capacitats del personal: Diferents dinàmiques, role playing i improvització, destinats a la resolució de conflictes i a la potenciació de les capacitats del personal de l’empresa.