ON SÓN ELS REIS D'ORIENT?

SINOPSI:

Lluquet i Rovelló van al Portal de Betlem a veure el nen Jesús.

Al portal estan amoïnats perquè els Reis d'Orient no han arribat. Un dimoni entremaliat els ha fet anar per un camí equivocat.

Lluquet i Rovelló recorren el pessebre per trobar als Reis d'Orient.

Parlen amb pastors, pescadors i bugaderes i finalment troben als reis i els porten davant del Portal

Un espectacle trepidant, farcit de nadales molt adequades a l’edat dels infants.

 

Aspectes treballats:

-       El hivern (fred, neu, gel...)

-       El Nadal (Costums propis del territori)

-       Cultura popular (Els pastorets)

-       Amistat

Feu-nos arribar contes i cançons que treballeu amb els vostres infants i els inclourem en l’espectacle.

 

 

Aspectes del disseny curricular que es treballen: 

 

Descoberta d’un mateix i dels altres

Descobriment i identificació de les pròpies necessitats fisiològiques (gana, set, son, etc.).

Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.

Disposició per establir relacions afectives positives amb altres persones.

 

Descoberta de l’entorn

Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat afavorint l’adquisició de coneixement de comportaments socials.

Orientació en seqüències temporals d’organització de la vida diària. Ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, desprès, avui…).

Reconeixement de l’entorn físic i social.

Potenciació de les festes, tradicions i costums de la comunitat que els és pròpia.

Assistència correcte a esdeveniments oberts al públic.

 

Comunicació i llenguatges

Ús del llenguatge verbal, musical i plàstic.

Comprensió de les intencions i dels missatges, emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació).

Descoberta de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa)

Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral.

Ús del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).

Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles, jocs de falda i participar en elles de forma activa, seguint la tonada, reproduint el gest,...

 

 

Fitxa tècnica

 

Durada 25 minuts. Es complementa amb la narració d'un o dos contes clàssics i participatius

Muntatge 2 h

Desmuntatge 1 h

Personal a càrrec d'ACTE un actor-manipulador

Cal tenir una presa de corrent prop de l'espai on es realitzi l'espectacle

Una persona de l'organització caldrà que rebi i acompanyi al nostre personal