HISTÒRIA DE L'HOSPITALET

SINOPSI

Un espectacle divertit destinat a alumnes de primària. 

En aquest espectacle trobem a dos llinatges... Dues famílies... Dos de l’Hospitalet...

En Ramon de Ca l’orelles i l’August de Cal nassos que s’enfronten a través delssegles, a través de les èpoques i ens porten de la ma a viure una gran aventura que ultrapassa els temps.

Des de dels romans, passant per l’edat mitja, l’època moderna i la revolució industrial fins arribar a l’actualitat ens faran viatjar pel passat, el present i el futur de la Història de l’Hospitalet....

Aquestes famílies aniran coincidint en els moments més importants de la història de la nostra ciutat i, de ben segur, faran que els alumnes aprenguin moltes coses amb les seves picabaralles.


Els objectius que es plantejats en aquest espectacle són: 

- Potenciar la ciutat de l’Hospitalet.

- Fomentar el coneixement de la història de la ciutat, emmarcant-la en el marc històric general.

- Conèixer cinc moments claus que han permès el desenvolupament de la ciutat tal i com la                 coneixem avui.

- Reforçar el contingut curricular referit al coneixement de l’entorn proper.

- Complementar l’activitat docent dins d’horari escolar.

- Promocionar el coneixement general, a tot tipus de públic, sobre la història de la ciutat.

- Repetir i difondre aquest espectacle any rere any a les escoles de la ciutat de forma cíclica.

- Mostrar diferents tipus d’intervenció escènica per donar suport als coneixements que es                     transmetran.

- Produir un espectacle amè que satisfaci a tot tipus de públic, especialment al col·lectiu infantil i           als professionals de l’educació.


Moments clau a tractar:

Prehistòria i Història: Del Paleolític als Romans. Cap de Medusa.

Època medieval: del segle VII al XIV. L’Hospital.

Època moderna: del segle XV al XVIII. Segles de canvis.

Època industrial: El segle XIX: La industrialització.

Època actual: Segle XX i XXI. L’Exposició universal anys 20 i 30. El desenvolupament econòmic dels anys 50 als 70. La democràcia i la globalització. Dels 80 al 2010.


Transició entre escenes: A través de personatges reals.

Assessorament: Museu d’Història de l’Hospitalet i Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

Font d’informació: Dossier “l’Hospitalet és escola” d’educació primària.


FITXA TÈCNICA

Durada de l’espectacle: 50 minuts.

2 actors-tècnics.

 

Espai escènic:

      Ample 7 metres

      Fons 5 metres

      Alçada 3 metres

      Vestit escènic: Càmera negre.

 

Il·luminació:

Diversos focus de llum blanca i 3 jocs de dos focus amb filtres de colors, vermell, blau i groc.

Taula de llums programable.

 

So i comunicacions

Taula de so.

Lector per CD.

Control de llums i so junts per a un sol tècnic a escenari

 

Altres necessitats:

      Camerinos pels actors

 

En qualsevol cas, podem adaptar l’espectacle a les característiques de la sala o de l’espai. Pot realitzar-se a l’aire lliure.

 

És necessari comptar amb la fitxa tècnica de l’espai.

 

L’Associació disposa d’equip de so propi i de pantalles de llums.