A part dels espectacles de producció pròpia tenim també convenis amb altres companyies i us podem oferir els seus espectacles amb unes condicions molt interessants.


Espectacles de Nadal, de Sant Jordi, relacionats amb la salut, de crexement personal i adquisició d'hàbits i habilitats, relacionas amb el medi ambient, amb el medi natural i social, de multiculturalitat, de música, literatura, en llengua anglesa, de valors...


Demaneu-nos informació d'alguna àrea en concret i us farem arribar el catàleg d'espectacles relacionats amb la mateixa.