EL GRAN VIATGE DE LA GOTA BLAVA I LA GOTA VERDA

SINOPSI

(L’aigua surt del mar i a la mar torna)

Per a primer i els més petits de segon cicle d’Educació Infantil. 

La gota blava i la gota verda emprenen un llarg viatge.

Les acompanyem en el seu cicle vital?

Coneixerem el fons del mar, el cel, núvols, neu, pluja, muntanyes, ciutats, coves subterrànies, estanys, rius i, per acabar... altre cop al fons del mar.

Descobrim el cicle de l’aigua acompanyant la gota blava i la gota verda en la seva gran aventura a través d'indrets meravellosos.

Un espectacle trepidant, farcit músiques i cançons molt adequades a l’edat dels infants.

 

 

Aspectes del disseny curricular que es treballen:

Descoberta d’un mateix i dels altres

Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.

Descoberta de l’entorn

Orientació en espais habituals i quotidians. Ús de termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall).

Reconeixement de l’entorn físic i social.

Interès i curiositat pel medi físic i social. Narració d’esdeveniments i representació de vivències i situacions quotidianes.

Assistència correcte a esdeveniments oberts al públic.


Comunicació i llenguatges

Ús del llenguatge verbal, musical i plàstic.

Comprensió de les intencions i dels missatges, emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació).

Descoberta de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa)

Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral.

Ús del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).


FITXA TÈCNICA

Durada 25 minuts. Es complementa amb la narració d'un o dos contes clàssics i participatius

Muntatge 2 h

Desmuntatge 1 h

Personal a càrrec d'ACTE un actor-manipulador

Cal tenir una presa de corrent prop de l'espai on es realitzi l'espectacle

Una persona de l'organització caldrà que rebi i acompanyi al nostre personal